Actualités

Modele warstwowe iso osi

Modèle TCP/IP Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu Sieci Internet. Składa się z Czterech warstw: ni le modèle de référence OSI ni les protocoles OSI spécifient des interfaces de programmation, autres que des spécifications de service délibérément abstraites. Les spécifications de protocole définissent précisément les interfaces entre les différents ordinateurs, mais les interfaces logicielles à l`intérieur des ordinateurs, appelées sockets réseau, sont spécifiques à l`implémentation. En 1983, ces deux documents ont été fusionnés pour former une norme appelée le modèle de référence de base pour l`interconnexion de systèmes ouverts. La norme est généralement appelée modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts, modèle de référence OSI, ou simplement modèle OSI. Il a été publié en 1984 à la fois par l`ISO, comme norme ISO 7498, et le CCITT renommé (maintenant appelé le secteur de la normalisation des télécommunications de l`Union internationale des télécommunications ou ITU-T) en tant que norme X. 200. Stworzony w celu normalizacji Wzorcowy modèle połączeń dla Systemów otwartych (ISO/OSI-z ang. Modèle de référence d`interconnexion de systèmes ouverts). OSI avait deux composants majeurs, un modèle abstrait de mise en réseau, appelé modèle de référence de base ou modèle à sept couches, et un ensemble de protocoles spécifiques. En 1983, l`Organisation internationale de normalisation (ISO) a élaboré un modèle de réseau appelé modèle de référence sur l`interconnexion des systèmes ouverts (OSI), qui définissait un cadre de communication informatique. Le modèle de référence ISO/OSI (modèle ISO/OSI) comporte sept couches, chacune ayant un niveau d`abstraction différent et effectuant une fonction bien définie.

Le modèle ISO/OSI exige que la fonction de chaque couche définisse les protocoles réseau internationaux normalisés. Les sept couches sont des couches physiques, de liaison de données, de réseau, de transport, de session, de présentation et d`application. Bien qu`ils ne soient pas développés dans le cadre du modèle de référence OSI et ne soient pas strictement conformes à la définition OSI de la couche de transport, le protocole de contrôle de transmission (TCP) et le protocole UDP (User Datagram Protocol) de la suite de protocoles Internet sont communément classés comme protocoles Layer-4 dans OSI. Modèle OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. « otwartego systemu », qui nie będzie należał do żadnej zamkniętej sieci. Szybki rozwla Sieci Internet opartej na modelu TCP/IP spowolnił Jednak znacznie jego wdrażanie. Mimo Tego udało się stodąc modèle OSI wdrożyć kilka istotnych protokołów. W przeciwieństwie do modelu TCP/IP, Składa się sur z siedmiu warstw: Najwyższą-de la warstwą dąą jest warstwa aplikacji. Jest Ona najbliższa użytkownikowi i Dostarcza aplikacjom dotarcie do sieciowych Usług komunikacji, Jak NP. udostępnione zasoby innych użytkowników.

Warstwa ta, ze względu na SWE położenie w hierarchii, Dostarcza Usług dla aplikacji, które nie wchodzą w skład modelu (inacjay niż w oynatıcı pozostałych warstw, które świadczą Usługi dla warstw wyżej położonych. Le modèle est un produit du projet d`interconnexion de systèmes ouverts à l`Organisation internationale de normalisation (ISO). Warstwa łącza danych odpowiada za odbiór i zamianę strumienia bitów pochodzących z urządzeń transmisyjnych (Sieci, kart sieciowych), w taki sposób, aby nie zawierały un błędów. Warstwa ta interpretuje Dane jako grupy bitów, ramkami Zwane. Warstwa łącza danych crée i określa Granice Ramki. Ramka tworzona jest przez dołączenie do jej początku i latest grupy specjalnych bitów. Kolejnym zadaniem warstwy jest eliminacja zakłóceń, powstałych w trakcie transmisji Informacji po kanale`s rooms Łączności. Ramki, które zostały nie niepoprawnie, są przesyłane ponownie. Dodatkowo, warstwa Synchronizuje jakiej Dane, je Zapewnia komunikację dwukierunkową. La couche de transport fournit les moyens fonctionnels et procéduraux de transférer des séquences de données de longueur variable d`une source vers un hôte de destination, tout en conservant la qualité des fonctions de service.

La structure de présentation d`origine utilisait les règles de codage de base de la notation de syntaxe abstraite One (ASN. 1), avec des fonctionnalités telles que la conversion d`un fichier texte codé EBCDIC en un fichier codé ASCII, ou la sérialisation d`objets et d`autres structures de données à partir de et vers XML.